راه حلی برای ارسال نشدن پیام ها در تلگرام اگر شما از کاربران تلگرام هستید و در زمان ارسال پیام به افراد و دوستانتان با این پیام « Sorry, you can only send messages to mutual contacts at the moment » روبه رو شدید و نگران عدم ارسال پیامتان هستید این مشکل را با روش […]

ادامه مطلب