ممبر ایرانی تلگرام با توجه به افزایش استفاده از تلگرام بین ایرانیان ممبر ایرانی کانال های تلگرامی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اپن سورس بودن تلگرام ، تلگرام های غیر رسمی نیز افزایش چشمگیری داشته است . یکی از روش های اضافه کردن ممبر روش ادد فورس میباشد. ممبرهایی که در […]

مشاهده جزئيات